top of page

Hệ thống CRM Oshare

Nền tảng quản lý vận hành linh hoạt

Tùy chỉnh linh hoạt

Tối ưu cá nhận linh hoạt

Speed & Security

Flexibility & Scalability

Better Collaboration

erp.png

Đầy đủ, linh hoạt và mạnh mẽ
Thiết kế riêng cho bạn, tối ưu riêng cho bạn

accounts-dashboard-1335c7cb.png

Vận hành doanh nghiệp dễ dàng
Với hơn 1000+ tính năng giúp bạn quản lý hiệu quả

Quản lý bán hàng

Tăng năng suất và giảm chi phí bằng cách quản lý chu kỳ bán hàng và mua hàng của bạn, từ mua hàng đến đơn đặt hàng

CRM

Giành và giữ chân nhiều khách hàng hơn bằng cách tối ưu hóa quy trình bán hàng. Theo dõi khách hàng tiềm năng, cơ hội và gửi báo giá ở bất cứ đâu.

Quản lý kho

Quản lý tài sản kho, vòng quay sản phẩm, giá trị kho....

04 — Báo cáo

Hệ thông báo cáo chuyên sâu và đa dạng theo yêu cầu

Quản lý hiệu quả và kịp thời với các báo cáo chuyên dụng quản lý công việc, dự án

Dùng thử ngay - Miễn phí 100%
screenshot_1652490405.png
screenshot_1652490363.png
screenshot_1652490430.png

Bảo mật và tùy biến

01 - 100% Kiểm soát

Sở hữu hệ thống của bạn. Với các tùy chọn triển khai trên Cloud server hoặc Server riêng của bạn với nền tảng bảo mật đáp ứng các nhu cầu về bảo mật của bạn.

02 - 100% Bảo mật

Mã hóa E2E, được chứng nhận ISO 27001 và hỗ trợ tuân thủ GDPR, CCPA, LGPD và HIPAA.

03 - 100% Tùy biến

Tích hợp với hệ sinh thái của bạn bằng cách sử dụng API mở của chúng tôi. Tận hưởng nhiều tùy chọn tùy chỉnh theo yêu cầu.

Integrate with your favourite apps

ERPNext has a host of built-in integrations that help your business take-off faster

megaman.png
logo.png
bepnhaluctinh-logo.png
screenshot_1636605986.png
ecotek.jpg
512x512bb.jpg
heiniken.png
1200px-Syngenta_Logo.svg.png
nen trong.png

Start a free trial

Get started with a new account in no time. Try it for 14 days.

No credit card required

Start Free Trial >

bottom of page