top of page

Quản lý công việc và Truyền thông nội bộ Nhanh - Hiệu Quả
Bảo Mật - An toàn

Nền tảng quản lý truyền thông và vận hành doanh nghiệp hiệu quả

Sở hữu dữ liệu của bạn, tùy chỉnh mọi thứ, tích hợp mọi thứ.

Speed & Security

Flexibility & Scalability

Better Collaboration

chat-task.png

Truyền thông - Quản lý công việc
Duy nhất 1 nền tảng

Chúng tôi sử dụng các nền tảng giao tiếp hàng ngày để cộng tác với đồng nghiệp, các công ty khác, khách hàng và cộng đồng. Hầu hết chúng cung cấp cho bạn rất ít khả năng kiểm soát và tùy chỉnh; ngoại trừ Oshare chat

01 - Hợp Tác Nhóm

Trao quyền cho các nhóm hoàn thành công việc tốt nhất.

Tập hợp các thông điệp, dự án và nhiệm vụ vào một nơi và nâng năng suất hiệu quả của nhóm của bạn tăng lên một tầm cao mới.

chat call.png
Dùng thử ngay - Miễn phí 100%

02 - Quản Lý Công Việc

Quản lý việc hiệu quả

Theo dõi và duyệt các nhiệm vụ dễ

dàng. Trao đổi công việc ngay trong kênh riêng theo từng nhiệm vụ.

Trao đổi rõ ràng không bỏ sót

Dùng thử ngay - Miễn phí 100%
taskjjjj.png

03 — Nền tảng App

Thúc đẩy mức độ tương tác của người dùng ứng dụng cao hơn

Xây dựng trải nghiệm trò chuyện trong ứng dụng tùy chỉnh. Đẩy nhanh thời gian tiếp thị và mở rộng quy mô khi bạn sử dụng các API linh hoạt và sẵn sàng hoạt động

app chat.png
Dùng thử ngay - Miễn phí 100%

04 — Báo cáo

Hệ thông báo cáo chuyên sâu và đa dạng theo yêu cầu

Quản lý hiệu quả và kịp thời với các báo cáo chuyên dụng quản lý công việc, dự án

Dùng thử ngay - Miễn phí 100%
screenshot_1652490405.png
screenshot_1652490363.png
screenshot_1652490430.png

05 — Truyền thông

Giao tiếp mọi lúc, mọi nơi

Công việc từ xa, kết hợp kết nối với bất kỳ ai bên trong hoặc bên ngoài công ty của bạn và bắt đầu trao đổi hiệu quả hơn.

Dùng thử ngay - Miễn phí 100%
chat.png

Chat

Sử dụng nhắn tin 1-1 để liên lạc riêng tư hoặc nhắn tin nhóm để kết nối với các nhóm.

channel.png

Kênh

Sử dụng các kênh riêng tư để cộng tác với nhóm của bạn và các kênh công khai để liên lạc trong toàn công ty

diss.png

Thảo luận

Sử dụng các cuộc thảo luận cho các dự án ngắn hạn và các câu hỏi cần được quan tâm nhanh chóng.

video.png

Gọi và Video

Tận dụng tích hợp cuộc gọi để chia sẻ thông tin hiệu quả hơn, để công việc được hoàn thành nhanh hơn.

Được xây dựng cho các nhóm cần kiểm soát nhiều hơn

01 - 100% Kiểm soát

Sở hữu hệ thống của bạn. Với các tùy chọn triển khai trên Cloud server hoặc Server riêng của bạn với nền tảng bảo mật đáp ứng các nhu cầu về bảo mật của bạn.

02 - 100% Bảo mật

Mã hóa E2E, được chứng nhận ISO 27001 và hỗ trợ tuân thủ GDPR, CCPA, LGPD và HIPAA.

03 - 100% Tùy biến

Tích hợp với hệ sinh thái của bạn bằng cách sử dụng API mở của chúng tôi. Tận hưởng nhiều tùy chọn tùy chỉnh theo yêu cầu.

bottom of page